Beroende & Medberoende Coachning


Coachningsmodellen bygger på en effektiv och funktionell metod som ser till hela människan och till hela människans livssituation. Metoden stimulerar individen till en inre trygghet och god självkänsla och stärker individens förmåga att ta ett eget ansvar för sitt liv, utifrån detta kan sedan individen se alla möjligheter i detta och ta ut riktningen på sitt liv.

Metoden bygger på individuella samtal med ett coachande förhållningssätt. Det betyder att individens mål och intressen står i centrum samt att individen själv har alla svar på sina utmaningar inom sig, men att vi tillhandahåller verktyg och stödjer individen i att dels hitta sina svar, dels våga förverkliga dom.


Beroende
I vårt samhälle idag, så tror jag att de flesta av oss har någon form av beroende t.ex alkohol, droger,
spel, tabletter, sex, shopping, socker, ätstörningar, skära sig, mat, rökning, snus, träning, godis,
arbete, depression, kärlek, relationer, kontrollbegär, maktbegär, stress, sociala medier mm.
Jag tror att alla beroenden är någon form av flyktbeteende, från oss själva och livet.
Ett beroende är i grunden ett för mycket beteende som utvecklas till ett överlevnadssätt,
människan har skapat sig ett abnormt förhållningssätt till en sak eller beteende i tron att det
hjälper oss att leva drägligt. Vi kan dricka, spela, ta droger, shoppa, ha sex, söka bekräftelse och
arbeta för mycket m.m.


Problem uppstår när vi får konsekvenser av det vi gör, dvs när andra saker blir lidande av att vi
lägger för mycket tankar och kraft på en sak.
I samma stund det blir krav och ifrågasättande börjar människan förneka, ljuga, smussla och
skapa beteende för att skydda det som blivit ett för mycket beteende. Det är vanligt att barn blir
otroligt arga, utåtagerande och ledsna när man tar bort deras spel om de spelar för mycket. De
har helt enkelt skapat en trygghet kring sitt spel, ett sätt där de mår bra. Samma sak gäller för en
alkoholist eller narkoman. Drogen gör att människan kan klara av sin värld, de mår hyfsat bra. Tar
man bort den eller ifrågasätter det försvarar vi det med näbbar och klor. Beroendeproblem är
otroligt komplexa, varje år skördar det massvis med lidande och dödsfall tyvärr.
Vissa saker skapar ett fysiskt beroende, dvs droger, tabletter, cigaretter, alkohol, sex, spel,
shopping m.fl. Kroppen vänjer sig och efter ett tag behövs det för att fungera på rätt sätt. Tar man
bort detta får vi abstinens och kroppsliga symtom. Dessa symtom får även en spelmissbrukare
som inte har ett aktivt intag.


Medberoende
Medberoende är ett tillstånd som kan drabba vem som helst som lever tillsammans med en
missbrukare. Det kan då handla om missbruk eller beroende av: alkohol, narkotika, spel, sex,
internet, mat, shopping, träning och arbete. Medberoende tillståndet kan även drabba personer
som lever ihop eller har någon i sin närhet med ex psykisk ohälsa, kriminalitet eller våld.
Den som är medberoende är oftast inte medveten om att de blivit medberoende, då tillståndet
gradvis ökar ju mer individen anpassar sitt beteende, personligt och känslomässigt, efter den som
är beroende i hopp om att kunna hjälpa. En del personer har ett medberoende beteende redan
som små barn, andra har lärt sig det senare i livet.


Medberoende tenderar att komma ifrån problemfyllda eller dåligt fungerande familjer.
Medberoende drabbar alla åldrar och samhällsklasser och det syns inte utanpå.
Sammanfattningsvis kan man säga att den anhörige, vare sig den är partner, barn, förälder,
syskon, släkt, vän eller arbetskamrat, dras med i och blir en del av missbrukarens eller den
dysfunktionella personens destruktiva beteende, detta genom att man anpassar sig till det
dysfunktionella levnadssättet och därigenom blir man medberoende.
Medberoendebeteendet styrs i grunden av låg Självkänsla och Rädsla.


Tid: 60 min
Pris: Enstaka samtal 699kr/ Tim, paket om 5 tillfällen 599kr/ Tim.