Familjerelationscoachning


Hur mår familjen, och hur mår du i den relationen?
I en familj kan vi ha glädje av varandra, stödja varandra, inspirera varandra och utvecklas med
varandra. Hur ser det ut i din familj? Bidrar du till nöjet eller missnöjet i din familj? Bidrar de andra
till glädjen eller frustrationen? Hur mår dina barn? Hur mår dina föräldrar och svärföräldrar?
Ta hjälp av en coach för att upptäcka vad som behöver förändras.


Familjecoachning är baserat på tron att familjen är ett unikt socialt system med egen struktur och
mönster för kommunikation. Dessa mönster bestäms av många faktorer, däribland föräldrarnas
åsikter och värderingar, personligheter av alla familjemedlemmar och påverkan av den utvidgade
familjen (mor-och farföräldrar, fastrar och farbröder). Som ett resultat av dessa variabler utvecklar
varje familj sin egen unika personlighet, som är kraftfull och påverkar alla dess medlemmar.
Familjecoachinng fokuserar på relationer inom familjen och sker med att alla familjemedlemmar är
närvarande. I Familjecoachning ses familjen som ett helt system, snarare än bara som summan av
dess enskilda medlemmar.


Familjecoachning används för att närma sig en mängd olika mål. Snarare än att se problem som
ägs och orsakas av en viss familjemedlem (kallas även en ”identifierad patient”), hjälper
coachningen att fastställa hur den relationen och individuella problem orsakas och upprätthålls av
familjens dynamik.


Det är en speciell form som fokuserar på förändringar inom en familj och som vet att alla
familjeförhållanden har en inverkan på tankar, känslor, beteende och inställning hos varje
familjemedlem. Istället för ett möte med en individ, bör alla eller de flesta familjemedlemmar vara
inblandade i processen. I ombildade familjer kan detta omfatta styvföräldrar, syskon och
halvsyskon. När barn i ombildade familjer har anpassningsproblem kan det vara till hjälp för alla
föräldrar och styvföräldrar att arbeta tillsammans med en familjecoach.


Tid: 90 min
Pris: På begäran