Kbt & Act Coachning


(Kognitiv Beteende terapeutisk och Acceptance and commitment therapeutic coachning)
KBT & ACT coaching handlar om att hjälpa andra att hjälpa sig själva – att bidra till att människor
mår bättre och uppnår den förändring i sitt liv som de vill uppnå. Genom att hjälpa andra hitta
drivkrafter och att definiera önskade resultat så hjälper du människor att få ut mer av sin
inneboende potential.


KBT betyder Kognitiv Beteende terapeutisk Coaching och är en ny Coachingform som
strukturerat och målinriktat tittar på det som är problemet här och nu, snarare än att ägna sig åt
det förflutna som man gör i psykodynamisk terapi. Tankar, känslor och beteenden hänger ihop
och påverkar alla varandra och kan förklara mycket av det dåliga måendet vi har. Men på samma
sätt så kan vi påverka dem så att vi mår bra också.


Vid KBT Coachning, fokuserar vi på samspelet mellan individen och dennes
omgivning, här och nu. Karakteristiskt för KBT Coachning, är också att vi är mer
intresserade av problemlösning än av orsaker, och att vi intresserar oss för hur vårt beteende
påverkas av våra tankar (kognitioner). Detta utesluter dock inte att man försöker få en förståelse
för vilket bagage som kan påverka oss i nuet.
KBT Coachning används med framgång vid många olika slag av psykiska
problem som till exempel depressioner, social fobi, ångest- och ätstörningar, tvångssyndrom,
stresshantering och samlevnadsproblem.


(ACT) Acceptance and commitment therapeutic Coaching.
Målet för ACT Coachning är att öka livskvaliteten snarare än att försöka få bort smärtsamma
upplevelser. Inom ACT Coachning definieras lidande som negativa tankar och känslor inför, under
och efter dessa upplevelser. Förnekande definieras som besatthet av dessa upplevelser, vilket
ökar lidandet och minskar möjligheten till framtida tillfredsställelse och lycka.
”Acceptans” i denna Coachning forms namn syftar på en ovillkorlig acceptans av alla ens
upplevelser, särskilt smärtsamma sådana. Den kognitiva delen består av ett antal tekniker för att
hantera det psykologiska lidandet, speciellt när det känns outhärdligt, ohanterligt och oändligt.


Tid: 60 min
Pris: Enstaka samtal 699kr/ Tim, paket om 5 tillfällen 599kr/ Tim