Livscoachning


Många upplever idag att man inte får livet att gå ihop.
Livscoachning innebär för oss att frigöra en individs fulla potential för att kunna nå de mål och det
liv som önskas. Vår Livscoachning modell ökar möjligheten att se sammanhang och ger nya
perspektiv samt stimulerar ett positivt tänkande. Metoden bygger på individuella samtal med ett
coachande förhållningssätt. Det betyder att individens mål och intressen står i centrum samt att
individen själv har alla svar på sina utmaningar inom sig, men att vi tillhandahåller verktyg och
stödjer individen i att dels hitta sina svar, dels våga förverkliga dom.
En viktig del är att hjälpa individer att utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Inom Coachning strävar man efter att göra varaktiga förändringar genom att hjälpa klienten
utforska behoven, önskningarna, motivationen, tankeprocesserna och de tillgängliga förmågorna.
Detta görs genom att Coachen ställer specifika frågor som gör det enklare att hitta
handlingsplaner och lösningar baserat på klientens tankar och idéer.
Båda metoderna använder sig av att observera, lyssna och ställa frågor för att förstå klientens
situation, vilka förändringar som behöver göras och stegen som behöver tas för att nå dit.
Samtidigt stöttas klienten så att denne kontinuerligt kan förbättra sina kompetenser och klienten
uppmuntras även till personlig utveckling och handling. Resultatet av processen analyseras och
kontrollerar om de fastställda målen uppnåtts.
De idéer, insikter och handlingsplaner som föds har sitt ursprung enbart hos den coachade
individen. Livscoachningen ger inga färdiga svar, utan snarare fri tillgång till den coachade
individens egen bank av erfarenheter, kunskaper och passioner.


Tid: 60 min
Pris: Enstaka samtal 699kr/ Tim, paket om 5 tillfällen 599kr/ Tim.