RELATIONSBESIKTNING 

Att besiktiga sin bil är för många helt sjävklart,

Men att besikta sina relationer är inte alltid lika givet.


Här har ni möjligheten att göra en Relationsbesiktning 

För att få rätt förutsättningar till en välbehövd semester.


Att vänta med att ta itu med relationsproblemen till 

semestern är oftast inte en bra idé.

Enligt statistiken så är September månad den månaden som flest skiljer sig.

Det är viktigt att tänka på kommunikationen och att arbeta på sin relation varje dag.

Och för att få detta att fungera så behöver man klargöra vilka behov som finns, 

och hur man tänker kring relationen.


Borde vi kanske gå relationskurser innan vi ingår i en parrelation? Hur påverkar vårt eget "bagage" den relation vi går in i? Vilket syfte har jag med min parrelation? Kärlek är att vilja någon väl. Hur väl vill jag min partner?
Att älska är att skapa kärlek. Hur mycket kärlek ger jag i min relation? Eller förväntar jag att min partner ska ge först? Uppfyller ni varandras behov? Osv. Relations Besiktning erbjuder ett pågående samarbete för att hjälpa klienter att uppnå tillfredställande resultat i deras förhållande.


Hur mår familjen?
I en familj kan vi ha glädje av varandra, stödja varandra, inspirera varandra och utvecklas med varandra. Hur ser det ut i din familj? Bidrar du till nöjet eller missnöjet i din familj? Bidrar de andra till glädjen eller frustrationen? Hur mår dina barn? Hur mår dina föräldrar och svärföräldrar? Ta hjälp av en relationscoach för att upptäcka vad som behöver förändras.


Begränsat antal platser !