Soul Realignment® - kommer att kunna bokas från och med Augusti.


Vilka är dina medfödda gåvor och hur uttrycker du dem bäst?

Hur skapar du överflöd och vad blockerar dig från att leva ut ditt själsliga jag? 


Soul Realignment® är en teknik där jag går in i Akasha arkivet och hämtar information från din själs Divine Soul Blueprint, din alldeles egna själsbok. Alla val din själ tagit i tidigare liv och i detta liv finns sparade här. Positiva val som gynnat din själ men även negativa val som skapat blockeringar. Att bli medveten om dessa blockeringar, ta bort dem och kunna ta tillbaka kontrollen är den stora transformationen som jag med hjälp av Soul Realignment® erbjuder dig. Är du redo att lära känna din själ på djupet? 


Under en session får du bland annat reda på din själs medfödda gåvor, vilket själsgrupp du tillhör, hur du manifesterar in ett rikt liv med överflöd, blockeringar och restriktioner från tidigare inkarnationer och från detta liv som hindrar dig från att leva ut dina själsliga gåvor idag. 


Mötet sker på distans via skype och tar 45-60 minuter. 

Du får en inspelad video av samtalet samt en kort sammanfattning på en pdf-fil.


Pris: 1600 kr 

Om du bokar en Property Realignment samtidigt så blir

kombinationspriset 2200 kr (Ord 2400 kr) 


Då sessionen kräver mycket förberedelse så är en bokning inte avbokningsbar men den går alltid att flytta om du får förhinder vid den utsatta tiden. Då kontaktar du Elin i god tid (senast 48 timmar innan utsatt tid) via mail: info@soulprint.se